MUHAMMEDI, Kush është Ai? (Paperback)

MUHAMMEDI, Kush është Ai? By Osoul Center Cover Image
$36.00
Available via Warehouse (7-10 Days)

Description


Ky lib r sht nj informacion i p rmbledhur rreth Biografis dhe D shmive t Profetit t Islamit.


Udh zuesi i Xhepit t Muhamedit sht nj nga librat m gjith p rfshir se dhe m t p rmbledhura piktoreske p r profetin e Islamit Muhamedin (paqja qoft mbi t ). Ai ofron nj biografi t gjer dhe informacion t p rmbledhur rreth Muhamedit, si karakteri i tij dhe detajet personale. P rve k saj, ai ofron nj pasqyr t gjer rreth m simeve t tij dhe ngjarjeve kryesore n jet n e tij.


Muhammad (Pbuh) Who Is He?


This book is summarized information about the Prophet of Islam Biography and Testimonials.


Muhammad Pocket Guide is one of the most comprehensive and summarized pictorial books about the prophet of Islam Muhammad (peace be upon him). It provides a broad biography and summarized information about Muhammad such as his character and personal details. In addition, it provides a broad overview about his teachings and main events in his life.
Product Details
ISBN: 9786038229026
ISBN-10: 6038229027
Publisher: Independent Publisher
Publication Date: February 28th, 2023
Pages: 68
Language: Albanian